Aan: FSNplus, Brunswijkstraat 6, 7418 EM Deventer Nederland
Ik deel u hierbij mede, dat ik mijn overeenkomst betreffende de verkoop van onderstaand product herroep: